Savo autobiografijoje raytojas Jonas Avyius yra ra?s:
 
 
 
Po kiekvieno stambaus k?rinio, danai net jo dar nepara?s, pasijunti dvasikai isek?s, pasen?j?s. B?tina panerti ? gaivinanti altin?, kad atgautum j?gas. Man toks altinis k?ryba vaikams. Prieokiais nuo kapitalini? darb? esu para?s solid? tom? pasak?li? bei pasak?-apysak? ir diaugiuosi, kad daugel? j? skaito ir suaug?. Kartais juokais pagalvoju: ko gero, laikas gali parodyti, jog tie atokv?pi? trupiniai yra geriausia, k? esu para?s"

                                                                Jonas Avyius
 
 
 Ir i ties?, io raytojo k?ryba vaikams dar ir iandien avi ir diugina ?vairaus amiaus skaitytojus. Vaikai mielai skaito J. Avyiaus pasakas ir apysakas. Min?dami raytojo devyniasdeimt penkt?sias gimimo metines, Jonikio miesto mokykl? pradinukai ?siliejo ? ventin? urmul?, vis? pavasar? skait? Jono Avyiaus pasak?les ir pie? iliustracijas perskaitytiems k?rin?liams.
 

Skaityti daugiau...