1997

 

Stebuklingas miestas : pasakojimai maiems ir dideliems / Jonas Avyius ; iliustravo Irena viliuvien?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s-gos l-kla, 1997. - 71 p. : iliustr. - ISBN 9986-39-017-6 : 8.00

Stebukl? laikai n?ra pra?j?. ?d?mi raytojo akis j? aptinka ir pilkoje kasdienyb?je. Skaitydamas i? knyg? tuo ?sitikins tiek maas, tiek gerokai pa?g?j?s. Pajut?s irdies virpul?, tur?s progos susim?styti apie draugus ir prieus, apie gerus ir blogus valdovus, apie save ir savo darbus

 

Toks nuostabus pasaulis : [apysaka] / Jonas Avyius ; [dailininkas Giedrius Jonaitis]. - Vilnius : Vaga, c1997. - 149, [2] p. : iliustr.- ISBN 5-415-01263-X : 13.00

Smagi apysakait? vaikams apie Bi?i? Karalyst?s gyvenim?, bitut?s pilkut?s ir jos draugi? darbus, aunius, o kartais net pavojingus nuotykius