1999

 

Atuonetas i Treps?s nam? : [apysaka] / Jonas Avyius ; iliustravo Birut? Cvirkien?. - 3-asis leid. - Vilnius : Alma littera, 1999 (Kaunas : Spindulys). - 127, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - (Grigo Ratai : lietuvi? vaik? literat?ros klasika).- Tiraas [3000] egz.- ISBN 9986-02-768-3 (?r.)

Pasakojimas apie ilepint? mergait?, pravarde Treps?. Isireikalaudama vis nauj? aisl?, ji skriaudia ir umeta senus. Raytojas pasakoja apie gyv? aisl? pasaul?. Jie ken?ia, myli ir atleidia, maitaudami pab?ga i negeros mergait?s nam?, patiria daugyb? smagi? bei riziking? nuotyki?