2002

 

Bardo nuotykiai ir žygiai : apysaka / Jonas Avyžius ; iliustravo Gintaras Jocius. - Vilnius : Alma littera, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 265, [7] p. : iliustr. ; 22 cm. - (Grigo Ratai : lietuvių vaikų literatūros klasika).- Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-789-6 (įr.)

Apysaka apie niūfaundlendą Bardą, krečiantį smagias išdaigas, už meilę atsidėkojantį meile ir visada pasiryžusį paaukoti gyvybę už žmogų, kuriame jo narsi, klastos nepripažįstanti širdis surado tikrą draugą.

 

Ir išmuš tavo valanda : romanas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 325, [3] p. ; 21 cm. Kn. taip pat: Pabaigos žodis / Irena Litvinaitė-Avyžienė, p. 322-326. - Tiražas [1000] egz.- ISBN 9986-39-214-4 (įr.)

Romanas sukomponuotas kaip Būtenių šeimos gyvenimo vaizdai. Jame dominuoja apsisprendimo, gyvenimo kelio pasirinkimo motyvai. Šeimos kroniką papildo ir praplečia Lietuvos nepriklausomybės praradimo (1939-1940) politinis kontekstas – visi personažai atvedami iki Lietuvai lemtingų įvykių, paliekant skaitytojui toliau vaizduotėje tęsti jų ketinimus