2003

 

Viskas praeina : romanas ; Neapykanta gr?dinti : [dviej? dali? ei? scenovaizdi?] tragikomedija / Jonas Avyius. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spauda). - 285, [2] p., [1] portr. lap. ; 21 cm.- Tiraas [2000] egz.- ISBN 9955-08-368-9 (?r.)

Knygoje du k?riniai. Romanas Viskas praeina apie Atgimim?, S?j?d?, Lietuvos valstybingumo susigr?inim? ir besiverian?ius valdyti laisv? valstyb? mones. Tragikomedija Neapykanta gr?dinti tarsi papildo ir ubaigia nebaigt? raytojo roman?