2000

 

JonasAvyžius : [autobiografiniai fragmentai, publicistika, draugų ir kolegų prisiminimai / sudarė ir parengė Irena Litvinaitė-Avyžienė]. - Vilnius : Valstybės žinios, 2000 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 383, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. ; 24 cm - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-18-068-6 (įr.)