2000

 

JonasAvyius : [autobiografiniai fragmentai, publicistika, draug? ir koleg? prisiminimai / sudar? ir pareng? Irena Litvinait?-Avyien?]. - Vilnius : Valstyb?s inios, 2000 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 383, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. ; 24 cm - Tiraas 500 egz. - ISBN 9986-18-068-6 (?r.)