Savo autobiografijoje rašytojas Jonas Avyžius yra raš?s:
 
 
 
„Po kiekvieno stambaus k?rinio, dažnai net jo dar neparaš?s, pasijunti dvasiškai išsek?s, pasen?j?s. B?tina panerti ? gaivinanti šaltin?, kad atgautum j?gas. Man toks šaltinis — k?ryba vaikams. Priešokiais nuo kapitalini? darb? esu paraš?s solid? tom? pasak?li? bei pasak?-apysak? ir džiaugiuosi, kad daugel? j? skaito ir suaug?. Kartais juokais pagalvoju: ko gero, laikas gali parodyti, jog tie „atokv?pi? trupiniai“ yra geriausia, k? esu paraš?s"

                                                                Jonas Avyžius
 
 
 Ir iš ties?, šio rašytojo k?ryba vaikams dar ir šiandien žavi ir džiugina ?vairaus amžiaus skaitytojus. Vaikai mielai skaito J. Avyžiaus pasakas ir apysakas. Min?dami rašytojo devyniasdešimt penkt?sias gimimo metines, Joniškio miesto mokykl? pradinukai ?siliejo ? šventin? šurmul?, vis? pavasar? skait? Jono Avyžiaus pasak?les ir pieš? iliustracijas perskaitytiems k?rin?liams.
 
skm_c224e17040609090_0001.jpg skm_c224e17040609091_0001.jpg skm_c224e17040609100_0001.jpg skm_c224e17040609110_0001.jpg skm_c224e17040609111_0001.jpg skm_c224e17040609112_0001.jpg skm_c224e17040609120_0001.jpg skm_c224e17040609121_0001.jpg skm_c224e17040609170_0001.jpg skm_c224e17040609171_0001.jpg skm_c224e17040609180_0001.jpg skm_c224e17040609181_0001.jpg skm_c224e17040609182_0001.jpg skm_c224e17040609190_0001.jpg skm_c224e17040609191_0001.jpg skm_c224e17040609192_0001.jpg skm_c224e17040609200_0001.jpg skm_c224e17040609201_0001.jpg skm_c224e17040609202_0001.jpg ">