Tiek savo k?ryboje, tiek asmeniniame gyvenime stengiausi ne tik smerkti, o suprasti, pateisinti ×mog?, nors ne kart? juo esu ir pats nusivyl?s (...) turb?t raÜau tod?l, kad  noriu pats sau ka×k? iÜsiaiÜkinti ir kitam paaiÜkinti. IÜ meil?s, o gal iÜ gailes?io ×mogui. ginti j?, jo dvasios vertybes.

 

                                                                   Jonas Avy×ius