1949

 

Garb? : [apsakymai]. - [Vilnius], 1949. - 287 p.

Apsakymai: Palikimas, Senelio sodas, Garb?, Mortos laim?,  paremti kolchozin?s sistemos k?rimo vaizdais, sovietin?s valdios prievart? pateikiant kaip savanorik? valstie?i? apsisprendim? atsisakyti individualaus ?kininkavimo