1949

 

Garbė : [apsakymai]. - [Vilnius], 1949. - 287 p.

Apsakymai: „Palikimas“, „Senelio sodas“, „Garbė“, Mortos laimė“,  paremti kolchozinės sistemos kūrimo vaizdais, sovietinės valdžios prievartą pateikiant kaip savanorišką valstiečių apsisprendimą atsisakyti individualaus ūkininkavimo