1951

 

Išsivadavimas : [apsakymai]. - Vilnius, 1951. - 84 p.

Apsakymai, vaizduojantys kolūkinį kaimą: „Dovana“, „Centras“, „Išleistuvės“, „Išsivadavimas“, „Kraitis“

 

 

Palikimas : [apysaka]. - Vilnius, 1951. - 154 p.

Apysakoje, parašytoje keliaujančio laikraščių korespondento, lietuvis valstietis laužte laužiamas išsižadėti individualių įpročių ir psichologijos, nes kolūkinė santvarka suteiksianti jam gerovę ir palaimą

 

Наследство : повесть / Й. Авижюс ; пер. с литов. Р. Рябинина. - Вильнюс : Гос. изд. худож. Литов. ССР, 1951. - 141 p., 4 iliustr. lap. : iliustr.