1954

 

Baltieji gluosniai : 4 veiksmų 6 pavadinimų drama. - Vilnius, 1954. - 84 p.

Kolūkinio gyvenimo realijos

 

Žmonės ir įvykiai : [apsakymai ir apybraižos]. - Vilnius, 1954. - 149 p., 1 iliustr. lap.

Apsakymai „ Požeminė ugnis“, „Kraujo draugystė“, „Gimtajame kaime“, „taikusis Rokas“, „Drąsuolis“, „Susitikimas“, „Saliutė“. Apybraižos: „Žmonės ir įvykiai“, „Ugnelė“.