1954

 

Baltieji gluosniai : 4 veiksm? 6 pavadinim? drama. - Vilnius, 1954. - 84 p.

Kol?kinio gyvenimo realijos

 

mon?s ir ?vykiai : [apsakymai ir apybraios]. - Vilnius, 1954. - 149 p., 1 iliustr. lap.

Apsakymai Poemin? ugnis, Kraujo draugyst?, Gimtajame kaime, taikusis Rokas, Dr?suolis, Susitikimas, Saliut?. Apybraios: mon?s ir ?vykiai, Ugnel?.