1957

 

Butkus kerytojas / Jonas Avyius. - Vilnius : Valst. gro. lit. l-kla, 1957. - 269, [2] p.

Apsakym? knyga, kurioje apraomi socialiniai procesai, vyk? kaime po Stalino mirties, pastangos gelb?ti ekonomikai sugriaut? ?k?. Apsakymai: Maasis mal?nininkas, Penkiolika kapeik?, Brasta, Gria, Atsitikimas vagone, Butkus kerytojas, Skerstuv?s, Up? ir krantai