1958

Maos pasakos maiesiems / J. Avyius ; pieiniai A. Skirutyt?s. - Vilnius : Valst. gro. lit. l-kla, 1958. - 36 p. : iliustr.

Pirmasis raytojo trump?  pasak?li? rinkin?lis vaikams