1961

 

Į stiklo kalną : [apysaka]. - Vilnius, 1961. - 425 p.

Apysakoje vaizduojama ikikarinės  Lietuvos moksleivija, jos keliai ir klystkeliai