1961

 

? stiklo kaln? : [apysaka]. - Vilnius, 1961. - 425 p.

Apysakoje vaizduojama ikikarin?s  Lietuvos moksleivija, jos keliai ir klystkeliai