1963

 

Didiojo uutekio gyventojai : [apysaka] / J. Avyius ; [pie. A. iektel?s]. - Vilnius : Valst. gro. lit. l-kla, 1963. - 103 p. : iliustr.

Tai pasakojimas apie bebr? eimynos gyvenim?. Bebr? porel? mon?s atve? i diding? iaur?s upi? ir apgyvendino Lietuvoje, Merkio up?je. Skaitytojams bus labai ?domu steb?ti, kaip bebrai kuriasi naujoje vietoje, kas j? kaimynai, kas draugai ir prieai. Jie sve?iuojasi pas bi?iulius, r?pinasi namais, aukl?ja bebriukus Striuk? ir Buk?, odiu, gyvena kaip tikra eima.

 

Nereg?ta g?l? : [apsakymai] / Jonas Avyius ; iliustr. M. Ladigait?s. - Vilnius : Valstybin? groin?s literat?ros leidykla, 1963. - 35 p. : iliustr.

 

Pasakos maiesiems: Darovi? susirinkimas, Kaip cukrin? mork? igyd?, Sve?ias i d?mtraukio, Vienas i dviej?, Kaip jie saul? nor?jo ugesinti, Nereg?ta g?l?

 

 

??? ?????, ?? ?????? / ?. ?????? ; ???????? ? ?????????? ?. ?????? ; ??????????? ?. ??????????. - ??????? : ???. ???-?? ?????. ???. ????????? ???, 1963. - 34, [3] p. : iliustr.