1969

 

Maos pasakos / Jonas Avyius ; dailininkas Rimtas Tarabilda. - Vilnius : Vaga, 1969. - 123 p. : iliustr.

Pasakos: Kaip jie saul? nor?jo ugesinti, Sve?ias i d?mtraukio, Kuris i kurio imoko, Pavasariui at?jus, irnis ipuik?lis, Kai kurmis su eiu buvo tikri broliai, Kada smuikas prad?jo juoktis, uns mokykla, Aitvaras, Kiki? skundas v?ri? karaliui, Kaip svog?nas nor?jo ?siteikti, Pasak?l? apie avin?l? Riestanag?l?, Neklauada Kastyt?, Pomidoras Drovusis,

svog?nas Gerairdis ir saul?gr?a Ididioji, Baltoji varna, Batukai smailianosiukai, Grauolis namas, Kieno virus, Baravyko Pulkaunyko vestuvininkai, Kaip jie kailiais apsimain?, Pauk?i? gin?as, Darovi? susirinkimas, Kaip cukrin? mork? igyd?, Nereg?ta g?l?, B?kim v?rys pai?r?ti, iogelis muzikantas, Jaunikio Raudonikio pirlybos, Daina ir varnal?a, V?io meil?, Kaip Rainiukas apraio, Kaip darov?s karali? rinko, Girios grauol?s, kaip voras laim? ne?.

1969 met? iliustruotos knygos : [reprodukcijos]. - Kaunas : [s.n.], 1970. - 9 knygut?s futliare : iliustr.

[Kn. 2] : Maosios pasakos / J. Avyius ; R. Tarabildos iliustr. - 1969. - [16] p. : iliustr.

 

Ciems krust-cel?s : rom?ns / Jons Av?us ; [no lietuvieu valodas tulkojis Paulis Kalva]. - R?g? : Liesma, 1969. - 501, [2] p.

 

Kla teelahkmel / Jonas Avyius ; [leedu keelest tlkinud A. Erleman ja M. Loodus]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 483, [2] p. : iliustr.

 

??????? ?? ????????? : [????? / ?. ?????? ; ???. ? ?????. ?. ????????? ; ???????. ?. ????????? ; ???.: ?. ?????????]. - ?????? : ????????, 1969. - 463 p., 8 iliustr. lap. : iliustr. - (?????????? "????????? ??? ?????????? ??????")