1975

 

[Ratai] / Avyius Jonas. - Vilnius : Vaga, 1975-1979. - 5 t.

 

[T. 1] : mogus lieka mogum : [apsakymai ir apysakos]. - 1975. - 507 p.

Apsakymai: Pirmosios vagos, irdis, Iartos eios, Senelio sodas, Taikusis Rokas, Penkiolika kapeik?, Skerstum?s, Butkus kerytojas, Pelk?se, Pelk?se, Meil?s ibandymas, Seni? dienos, Vieno eksponato istorija, Mike. Apysakos: Palikimas, mogus lieka mogum

 

The lost home : a novel / Jonas Avyius ; [translated by Olga Shartse ; designed by Vytautas Jurk?nas]. - Moscow : Progress publishers, 1975. - 544 p. : iliustr. - (Progress Soviet authors library)

Skelbimo metai knygos metrikoje: 1974. - Kn. taip pat: A time of trials, a time of maturing: (in lieu of an afterword) / Algimantas Bu?ys, p. 536-544

 

?????? ???????? ?????????? : ????? / ?. ?????? ; ????. ?? ?. ????????. - 2-? ???. - ????? : ???. ???????, 1975. - 586 p. - (?????????? ??????)

 

?????????? ???? : ????? / ?. ?????? ; [??????? ? ?????????? ?. ?????????]. - ?????? : ?????????????? ??????????, 1975. - 523, [2] p. - (?????????? ??????)

?????????? ???? : ????? / ?.?. ?????? ; [???. ? ?????. ?. ????????? ; ??.: ?. ????????]. - ?????? : ????????, 1975. - 559 p. - (?????????? "?????? ???????")

Priedas prie: "?????? ???????"