1977

 

Fără adăpost : roman / J. Avyžius ; ĭn româneste de Mircea Spiridoneanu si Inna Lecã ; coperta de Viorel Popesću. - Bucureşti : Univers, 1977. - 528 p.

 

Ožio daržas : [ikimokykliniam amžiui] / Avyžius Jonas ; iliustravo R. Dočkutė. - Vilnius : Vaga, ©1977. - 40 p. : iliustr. - (Vyturiukas)

Pasakos: „Žirnis išpuikėlis“, „Kieno viršus“, Žiema bėga“, „Bėkim žvėrys pažiūrėti“, „Kai kurmis su ežiu buvo tikri broliai“, „Kiškių skundas žvėrių karaliui“, „Ožio daržas“

 

[Raštai] / Avyžius Jonas. - Vilnius : Vaga, 1975-1979. - 5 t.

 

[T. 4] : Sodybų tuštėjimo metas : romanas. - 1977. –

 

Zeit der verödeten Höfe : Roman / J. Avyžius ; [Aus dem lit. von I. Brewing. - I. Aufl.]. - Berlin : "Volk und Welt", [1977]. - 592 p. - (Bibliothék des Sieges)

 

Жудоликдаги йиллар : роман / Й. Авижюс ; русчадан О. Носиров тарж. - Тошкент : Адабиет ва санъат нашриети, 1977. - 607 p. : iliustr.

 

Потерянный кров : роман / Й. Авижюс ; пер. с литов. В. Чепайтиса. - Москва : Сов. писатель, 1977. - 543 p. : iliustr.

 

Потерянный кров : роман / Й. Авижюс. - Ташкент : Радуга, 1977. - 614 p.

Tekstas arab.

 

Шайкалган шанырак : роман / Й. Авижюс ; Аударган Хайдолла Тiлемiсов. - Алматы : Жазушы, 1977. - 671 p. : iliustr. - (Достык кьтфпханасы)