1980

 

Chameleono spalvos : romanas / Jonas Avyius. - 2-asis leid. - Vilnius : Vaga, 1980. - 480 p.

Romanas intriguoja socialiniu turiniu, nagrin?jama menininko karjera sovietme?io metais. Analizuojamos keturi? pagrindini? veik?j? (skulptoriaus, tapytojo, dviej? raytoj?) gyvenimo trajektorijos, j? pad?tis visuomen?je, kult?rin?je ir politin?je hierarchijoje. Romanas paraytas 1975 metais, ta?iau pirm? kart? publikuotas 1978 metais urnale Pergal?, ileistas atskira knyga 1979 metais.

 

Juodavaigdis arkliukas : pasakos : jaunesniam mokykliniam amiui / Jonas Avyius ; iliustravoIrena viliuvien?. - Vilnius : Vaga, 1980. - 255 p. : iliustr.

Pasakos maiesiems skaitytojams

 

Straten krov / J. Avyius ; prel. Magda Tak?ov. - 2. vyd. - Bratislava : Nakl-vo Pravda, 1980. - 542 p. - (Kni. vitazstva)

 

?i?i? ?????? ? ???? ???????? : ???i??i : ??? ???. ??i?. ?. / ?. ??i??? ; ???. ? ?????. ?. ??????????? ; ?????. I. ??????????i. - ??i? : ???????, 1980. - 144 p. : iliustr.

 

?????????? ???? : ????? / ?. ?????? ; ???. ? ?????. ?. ?????????. - ?????? : ?????. ???., 1980. - 556 p. - (?????????? ????????????, ??????????? ????????? ??????)

Leid. duom. aut.: ????? ??????????? ??????