1980

 

Chameleono spalvos : romanas / Jonas Avyžius. - 2-asis leid. - Vilnius : Vaga, 1980. - 480 p.

Romanas intriguoja socialiniu turiniu, nagrinėjama menininko karjera sovietmečio metais. Analizuojamos keturių pagrindinių veikėjų (skulptoriaus, tapytojo, dviejų rašytojų) gyvenimo trajektorijos, jų padėtis visuomenėje, kultūrinėje ir politinėje hierarchijoje. Romanas parašytas 1975 metais, tačiau pirmą kartą publikuotas 1978 metais žurnale „Pergalė“, išleistas atskira knyga 1979 metais.

 

Juodažvaigždis arkliukas : pasakos : jaunesniam mokykliniam amžiui / Jonas Avyžius ; iliustravoIrena Žviliuvienė. - Vilnius : Vaga, 1980. - 255 p. : iliustr.

Pasakos mažiesiems skaitytojams

 

Stratený krov / J. Avyžius ; prel. Magda Takáčová. - 2. vyd. - Bratislava : Nakl-vo Pravda, 1980. - 542 p. - (Kniž. vitazstva)

 

Вiсiм лядьок з дому тупотухи : повiстi : для мол. шкiл. в. / Й. Авiжюс ; пер. з литов. О. Градаускене ; худож. I. Зубковськоi. - Киiв : Веселка, 1980. - 144 p. : iliustr.

 

Потерянный кров : роман / Й. Авижюс ; пер. с литов. В. Чепайтиса. - Москва : Худож. лит., 1980. - 556 p. - (Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии)

Leid. duom. aut.: Йонас Казимирович Авижюс