1982

 

Degimai : romanas / Jonas Avyius. - Vilnius : Vaga, 1982. - 501 p.

Tai savotikas romano Kaimas krykel?je t?sinys, kaimas po dvideimt met?. Romano veik?j? branduol? sudaro gausi Girini? eima. Pla?ioje epin?je drob?je j. Avyius analizuoja naujus gyvenimo procesus, naujojo kaimo dvasinio ir kult?rinio gyvenimo problemas, tradicij?, papro?i? pereinamum?, naujo ?sitvirtinim? gyvenime ir moni? s?mon?je

 

Sodyb? tut?jimo metas : romanas / Jonas Avyius ; iliustr. Arvydas Kadailis. - 5-asis leid. - Vilnius : Vaga, 1982. - 638 p. : iliustr.

 

???????????? ??????? : ?????? / ????? ?????? ; ???. ? ???. ????????? ???????? ; ???. ????? ?????????. - Vilnius : Vaga, 1982. - 269 p. : iliustr.

 

?????????? ???? : ????? / ?. ??????. - ??????? : ??????, 1982. - [540] p.

 

??????????? ????? : ????? / ?. ?????? ; ???????. ???. ? ?????. ?. ????????? ; [?????. ?. ???????]. - ?????? : ???. ????????, 1982. - 383 p. : iliustr.