1984

 

Raštai : 7 t. / Jonas Avyžius. - Vilnius : Vaga, 1983-1985. - 7 t.

 

T. 3 : Degimai : romanas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Vaga, 1984. - 502 p. - Bibliogr. paaišk.: p. 501

 

T. 4 : Sodybų tuštėjimo metas : romanas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Vaga, 1984. - 574 p.- Bibliogr. paaišk.: p. 571-572

 

Die Farben des Chamäleons : roman / J. Avyžius ; Aus dem Russ. von Ingeborg Schröder. - Berlin : "Volk u. Welt", 1984. - 453 p.

 

Потерянный кров : роман / Й. Авижюс ; пер. с лит. В. Чепайтиса ; предисл. Г. Ломидзе ; худож. А.И. Микловда. - Харьков : Прапор, 1984. - 480 p. : iliustr. - (Школьная библиотека)