1988

 

Sodyb? tut?jimo metas : romanas / Jonas Avyius. - Vilnius : Vaga, 1970-1989. - 4 d. 3-ose kn.

Kn. 3. - 1988. - 387, [2] p. - ISBN 5-415-00394-0

Lietuvos kaimo moni? likimas pokario metais, tai - vienas tragikiausi? m?s? tautai laikotarpi?:  broludikos udyn?s, niekuo nepateisinamos represijos

 

Kaimas krykel?je ; Degimai : romanai / Jonas Avyius ; iliustr. Mindaugas Skubutis. - Vilnius : Vaga, 1988. - 838, [2] p. : iliustr.- ISBN 5-415-00095-X : 5.00

Romanai Kaimas krykel?je (I leidimas 1964) ir Degimai (I leidimas 1982) sudaro dilogij?. Juose vaizduojamas Lietuvos kaimo gyvenimas tarybiniais metais, sud?tingi, dramatiki moni? tarpusavio santykiai, kova su rutina, susisen?jusiom blogyb?m, konfliktas tarp sustingusio, dogmatinio poi?rio ir gyvo tiesos jutimo