1989

 

Sodybų tuštėjimo metas : romanas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Vaga, 1970-1989. - 4 d. 3-ose kn.

Kn. 4. - 1989. - 402, [3] p. - ISBN 5-415-00424-6

Lietuvos kaimo žmonių likimas pokario metais, tai - vienas tragiškiausių mūsų tautai laikotarpių:  brolžudiškos žudynės, niekuo nepateisinamos represijos

 

Избранные произведения : в 2 т. / Й. Авижюс ; перевод с литовского В. Чепайтиса ; [вступительная статья А. Бучиса]. - Москва : Худож. лит., 1988. - 2 t.

Prieš leid. duom. aut.: Йонас Казимирович Авижюс

ISBN 5-280-00240-2

 

Твори : в 2-х т. / Й. Авiжюс. - Киiв : Днiпро, 1988. - 1 t. - (Сдиания)

 

Degumi : romāns / Jons Avīžus ; no lietuviešu valodas tulkojis Alfons Sukovskis. - Rīga : Liesma, 1989. - 462, [2] p. : portr. - (Padomju aktuālais romāns)

ISBN 5-410-00076-5 : 8.00

 

Час, калi пусцеюць сядзiбы : раман / Енас Авiжус ; перакла. - Мiнск : Мастац. лит., 1989. - 540, [2] p., [1] portr. lap. - (Проза народа)

ISBN 5-340-00146-6 : 18 Lt 75 ct