1990

 

Juodažvaigždis arkliukas : [pasaka] / Jonas Avyžius ; iliustravo Irena Žviliuvienė. - Vilnius : Vyturys, 1990. - 30, [1] p.

ISBN 5-7900-0443

Pasaka vaikams

Melagėlio pasakėlės / Jonas Avyžius ; iliustravo Rasa Dočkutė. - Vilnius : Vyturys, 1990. - 31 p. - (Vyturiukas).- ISBN 5-7900-0430-X : 1.00

Einu per lauką - ant kelio tabokinė. Atidarau. Joje kita, tik didesnė. Atidarau tą didesnę. Joje vėl kita, tik dar didesnė. Atidarau tą dar didesnę, joje skrynia, pilna gražiausio šilko rietimų! Iškėliau vieną rietimą, švyst aukštyn, tasai išsivyniojo ir pasidarė gražiausias takas iki pat debesų. Aš tuo taku kabarai aukštyn į dangų...
- Meluoji!“