Raytojo k?ryba turi prasm? ir yra gyva tik tol, kol gyva m?s? tauta, m?s? gyvasis odis, kuris suartina k?r?j? kaip ir jo t?v? em?, nusipelniusi savo vaik? meil?s ir d?kingumo.

 

Jonas Avyius