Jono Avyžiaus knygos

 

Rašytojo kūryba turi prasmę ir yra gyva tik tol, kol gyva mūsų tauta, mūsų gyvasis žodis, kuris suartina kūrėją kaip ir jo tėvų žemė, nusipelniusi savo vaikų meilės ir dėkingumo.

 

Jonas Avyžius