1957

 

Butkus keršytojas / Jonas Avyžius. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1957. - 269, [2] p.

Apsakymų knyga, kurioje aprašomi socialiniai procesai, vykę kaime po Stalino mirties, – pastangos gelbėti ekonomiškai sugriautą ūkį. Apsakymai: „Mažasis malūnininkas“, „Penkiolika kapeikų“, „Brasta“, „Griša“, „Atsitikimas vagone“, „Butkus keršytojas“, „Skerstuvės“, „Upė ir krantai“