1958

Mažos pasakos mažiesiems / J. Avyžius ; piešiniai A. Skirutytės. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1958. - 36 p. : iliustr.

Pirmasis rašytojo trumpų  pasakėlių rinkinėlis vaikams